Norme de redactare

Toate contribuţiile – studii, articole, recenzii – vor fi trimise redacţiei în format electronic.
Textele vor fi însoţite de un rezumat şi 10 cuvinte-cheie în română şi în engleză.

La prima notă de subsol a contribuţiei vor fi inserate câteva informaţii despre autor(i): numele, instituţia, adresa poştală şi cea electronică (notă: e-mail-ul va fi publicat pentru ca autorul să poată fi eventual contactat de cititori), eventual precizări privind specializarea şi titlurile câtorva publicaţii reprezentative.

Pentru normele metodologice de redactare a textelor se va face referinţă la Stefan Lupu, Ghid practic pentru elaborarea unei lucrări ştiinţifice în teologie, Sapientia, Iaşi 20092.

Redactarea textelor:

Pentru redactarea textului se va folosi formatul „.doc” din sistemul Microsoft Word. În cazul utilizării altor formate (ex. .docx, sau sistemele MacIntosh), textul va fi convertit .doc sau .rtf.

Vor fi reduse la minimum utilizarea sublinierilor şi majusculelor în text. Sublinierile, dacă sunt absolut necesare pentru înţelegerea contextului, se vor face cu caractere italice. Majusculele se vor folosi după regulile Dicţionarului ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM).

Citările:

Citatele în limbile clasice:

textele în latină vor fi scrise cu caractere italice, fără ghilimele
pentru limba greacă, respectiv ebraică, vor fi folosite fonturile SBL Greek, respectiv SBL Hebrew, care se pot descărca de pe site-ul Society of Biblical Literature:
http://www.sbl-site.org/educational/BiblicalFonts_FAQ.aspx

împreună cu indicaţiile de folosire.

Referinţele la cărţile Sfintei Scripturi se vor insera în text şi vor fi redactate după modelul

Noul Testament, Editura Sapientia, Iaşi 20082, 7-8,
revistei Biblica, v. http://www.bsw.org/statics/Biblica_EICr5.pdf, 4-6 (pt. articolele în limbi străine)

Celelalte citate vor fi puse în ghilimele, în funcţie de limba utilizată:

pentru română şi germană „…”, respectiv «…» pentru citatele în interiorul citatelor
pentru franceză « … », respectiv ‹…› pentru citatele în interiorul citatelor
pentru italiană « … », respectiv ‘…’ pentru citatele în interiorul citatelor
pentru engleză “….”, respectiv ‘…’ pentru citatele în interiorul citatelor
Se va ţine cont de normele de punctuaţie ale limbii în care se redactează textul (pentru franceză, de pildă, se va tasta spaţiu înaintea semnelor de punctuaţie).

Notele de subsol:

Citarea autorilor antici şi a surselor patristice:

Pentru aceste categorii de citări trebuie indicate, în prima notă sau la sfârşitul textului, ediţiile critice folosite. Ex:

Ammianus Marcellinus, History, III, ed. J. C. Rolfe, Cambridge, Mass. 1939.
Cassiodori – Epiphanii Historia ecclesiastica tripartita, ed. W. Jacob/R. Hanslik, Wien 1952.
Eusebiu, Vita Constantini, în: Eusebius Werke, ed. I. A. Heikel, 1. Bd, Leipzig 1902.
Eusebiu din Caesareea, Historia ecclesiastica, I-II, ed. K. Lake, London/New York 1926
În note citarea se face după cum urmează:

Eusebiu, Historia ecclesiastica 3, 7, 1 (ed. Lake, I, 214).
Eusebiu, Vita Constantini 4, 14 (ed. Heikel, 123)

Citarea literaturii secundare:

La prima citare, se vor preciza toate detaliile bibliografice: autor, titlu, loc, an de apariţie, pagină); aceste elemente se separă prin virgule, mai puţin între locul şi anul apariţiei.

o Paginile citate se menţionează fără indicaţia „p.”

o Nu se citează traducătorii decât în cazul operelor literare (ex. traducerile textelor biblice sau patristice). Nu se citează editura.

· Citarea unei monografii:

o E. Chr. Suttner, Das wechselvolle Verhältnis zwischen den Kirchen des Ostens und des Westens im Lauf der Kirchengeschichte, Würzburg 1996, 25.

o În cazul mai multor autori/editori:

§ M. Bordoni – N. Ciola, Gesù nostra speranza. Saggio di escatologia in prospettiva trinitaria, Bologna 2000.

§ A. Grillmeier – H. Bacht, ed., Das Konzil von Chalkedon, I-III, Würzburg 1951-1954.

o Editorii volumelor colective se citează înaintea titlului.

· Articolele din periodice:

o R. Ammicht-Quinn, „Non c’è niente da ridere: la Chiesa può cambiare se stessa”, Concilium 1 (2006) 22-27.

· Articole în volume colective:

o H. Legrand, „La réalisation de l’Église en un lieu”, în Initiation à la pratique de la théologie. III. Dogmatique II, Paris 1986, 143-345.

· Articole în dicţionare/enciclopedii:

o E. Kirsten, „Chorbischof”, în Reallexikon für Antike und Christentum, II (1954), 1106-1114.

· Materialele electronice se vor cita fără caractere speciale, cu indicarea site-ului:

o John Paul II, Celebrazione eucaristica in occasione del Congresso mondiale del laicato cattolico, Omelia (26.11.2000), http: // www.vatican.va / holy_father / john_paul_ii / homilies / documents / hf_jp ii_hom_20001126_jubillaity_it.html

Pentru citările următoare din aceeaşi lucrare, se va folosi o prescurtare:

· Numele autorului, fără prenume, urmat de primele cuvinte ale lucrării, sau de cuvintele relevante pentru conţinut şi indicaţia paginii citate:

Suttner, Das wechselvolle Verhältnis, 57

Ammicht-Quinn, „Non c’è niente”, 27

Legrand, „La réalisation de l’Église”, 143

Kirsten, „Chorbischof”, 1107-1110

· Se vor cita în acelaşi fel lucrările chiar dacă apar în două note consecutive (de evitat formulele: idem/eadem, ibidem, op. cit).

Toate abrevierile folosite pentru titlurile periodicelor sau seriilor citate vor fi detaliate la sfârşitul articolului.

Dacă textul impune folosirea unui font special (altul decât acelea precizate mai sus), autorul este rugat să-l pună la dispoziţia redacţiei.

Se vor insera în text eventualele trimiteri la figuri sau alte anexe.

Colaboratorii pot trimite redacţiei articole pe tot parcursul anului. Pentru asigurarea unei periodicităţi însă, materialele propuse redacţiei spre publicare vor fi evaluate şi prelucrate în fiecare an după 10 ianuarie (pentru primele două numere ale revistei), respectiv 10 mai (pentru ultimele două numere).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

1 × three =