Procesul peer review

I. Descrierea procesului de peer review:

Referenţii Editurii Sapientia sunt personalităţi ale vieţii ştiinţifice sau culturale recunoscute la nivel naţional şi internaţional având titlul ştiinţific de doctor in specialitate.
Tipurile de peer-review desfăşurate în cadrul Editurii Sapientia sunt: peer-review şi blind peer-review.

1. Procesul de peer-review al revistelor şi publicaţiilor Editurii Sapientia se desfăşoară în următoarele etape:
– textele sunt analizate în redacţie pentru a vedea dacă corespund orientării publicaţiei sau categoriei editoriale în care a fost încadrată şi dacă respectă standardele de calitate editorială;
– după această verificare, textele articolelor sau abstractul şi fragmentele semnificative, ale volumelor, sau volumul integral după caz, sunt transmise Comisiei de referenţi a Editurii Sapientia;
– referenţii comunică redacţiei decizia, şi, după caz, observaţiile şi exigentele lor;
– redacţia transmite autorului decizia referenţilor şi modificările solicitate de referenţi. După ce modificările solicitate sunt realizate, textul sau abstractul şi fragmentele semnificative, se întorc la aceiaşi referenţi pentru decizia finală.

2. Procesul de Blind Peer Review este acel proces care antrenează o echipă de experţi in evaluarea şi revizuirea unui material propus către publicare. Evaluatorii care participa la această acţiune trebuie sa provină din medii ştiinţifice şi academice cât mai variate, din arii de expertiză corelate cu cea propusă prin materialul trimis spre evaluare.

În cadrul Programelor editoriale Sapientia, evaluarea ştiinţifică se face în cel puţin una dintre următoarele maniere în funcţie de specificul Programului:

a) Blind Peer Review
Review-erii selectaţi din baza generală de reviewer ai editurii primesc spre evaluare fie lucrarea integrală, fie cuprinsul, descrierea volumului şi fragmente semnificative din acesta. Fiecare referent va analiza independent textul propus spre publicare după următoarele criterii de evaluare a calităţii ştiinţifice:
– Calitatea informaţiei cu referire la corectitudinea conceptuala a lucrării;
– Contribuţia originală a lucrării şi gradul de noutate;
– Claritatea obiectivelor ştiinţifice ale lucrării;
– Valoarea metodologiei acolo unde există sau este necesară;
– Credibilitatea rezultatelor şi claritatea acestora în cadrul lucrărilor de cercetare;
– Calitatea bibliografiei şi existenţei referinţelor pentru orice publicaţie sau volum cu caracter ştiinţific;
– Originalitate, profunzime, contribuţie ştiinţifică;
– Calitatea redactării şi exprimării;
– Alte criterii avute în vedere de referent.
Deoarece majoritatea Programelor Editurii Sapientia au caracterul unei selecţii şi nu a unui concurs, lucrările trebuie să primească un număr minimal de puncte la toate criteriile pentru a fi admise la publicare.
Rezultatele pot fi: – pentru cărţi şi articole în volume colective – acceptare, acceptare cu modificări sau respingere. În cazul in care un referent solicită acceptare iar un altul respinge, lucrarea este evaluată de un al treilea referent a cărui propunere are caracter decisiv. În cazul acceptării cu modificări se solicită autorului efectuarea corecturilor necesare.

2. Evaluarea de către referenţi invitaţi
Directorul Editurii sau redactorul şef poate solicita, suplimentar faţă de peer-review, unor referenţi experţi cu înaltă experienţă şi recunoaştere in domeniu, opinia profesionala asupra volumului ce urmează a fi publicat. Aceştia pot propune editurii acceptarea volumului, sau pot propune motivat respingerea acestuia.

3. Referenţi la propunerea autorului
Autorii sunt invitaţi să propună ei înşişi referenţi de specialitate odată cu depunerea lucrării propuse spre publicare. Aceştia pot fi coordonatorii tezelor de doctorat, alţi membri ai comisiei doctorale etc.
Opiniile referenţilor propuşi de autori, vor fi luate in considerare de către Redactorul şef sau Directorul Editurii în decizia finală a acceptării la publicare. Sugestiile referenţilor propuşi de autor nu pot înlocui peer-review-ul realizat de referenţi ai Editurii Sapientia.

II. Evaluarea editoriala
Pentru toate cărţile apărute în Editura Sapientia se va realiza o evaluare editoriala, sub aspectul posibilului impact, grupului ţinta de cititori, posibilitate de difuzare şi promovare etc. În cadrul acestei etape, realizată de redactorii Editurii Sapientia, se stabilesc tirajul propus de editură şi valoarea cofinanţării acordate de Editură sau Institutul Teologic Romano-Catolic. Aceasta poate fi stabilită între 0 şi 100%, în funcţie de calitatea ştiinţifică sau culturală rezultată din evaluarea referenţilor.
Sunt avute în vedere în evaluarea editorială: dezvoltarea pieţii de carte in domeniu, numărul de volume pe piaţa care tratează aceeaşi temă sau teme similare, volume publicate de Editura Sapientia pe aceeaşi tema sau teme similare, notorietatea autorului, actualitatea temei şi dezbaterea pe tema respectivă în mass-media şi literatura de specialitate, impactul volumelor autorului anterioare evidenţiate în vânzări, citări, introducerea volumului in bibliografii etc. sau precomenzi asupra unor cărţi pe tema volumului sau teme apropiate.
Orice carte cu caracter ştiinţific sau cultural trebuie să fie aprobată atât la evaluarea ştiinţifică şi etică, cât şi la cea editorială pentru a putea fi publicată.
Prin excepţie, cărţile cu valoare culturală sau ştiinţifică deosebită, dar care au adresabilitatea redusă pe piaţa, vor putea fi propuse spre finanţare integrală in cadrul unor Programe ale unor instituţii precum: Episcopia Romano-Catolică de Iaşi, Conferinţa Episcopilor din România etc.

III. Selecţii de volume colective în programul Trepte Către Excelenţă
În practica editorială ştiintifica a Editurii Sapientia volumele colective se realizează în cadrul Programului Trepte Către Excelenţă, acestea fiind de 3 feluri:
1. proceding-urile unor manifestări ştiinţifice;
2. volume colective cu peer-review;
3. volume colective cu invitaţie directa.
În cadrul proceding-urilor, controlul calităţii ştiinţifice se face de către board-ul ştiinţific al conferinţei, responsabilitatea acceptării sau respingerii revenind chairman-ilor. În cazul in care conferinţele nu au supus articolul integral procesului de peer-review, acesta se realizează în cadrul Editurii Sapientia.

IV. Volumele colective cu coordonator şi peer-reviewer
În cadrul apelurilor pentru publicare în Programul Sapientia Trepte Către Excelenţă, vor exista apeluri tematice generale, pentru lucrări dintr-o anumita arie ştiinţifică, precum şi care vizează un domeniu sau subdomeniu particular de cercetare.

V. Volume colective la invitaţia coordonatorului
Editura desemnează un coordonator de volum cu activitate recunoscută şi semnificativă într-un anumit domeniu pe care editura o identifica ca fiind de actualitate, relevantă sau puţin acoperit pe piaţa româneasca sau internaţională.
Coordonatorul sau coordonatorii, unul sau maxim 3, au libertatea de a invita autori din ţara şi străinătate care să scrie pe domeniul respectiv. Selecţia se face pe baza analizelor anterioare ale autorilor, respectiv a notorietăţii şi impactului pe care lucrările respectivilor autori le au in comunitatea ştiinţifică.
Coordonatorii sunt responsabili de calitatea ştiinţifică a volumelor. Un autor este invitat să publice în baza textelor publicate anterior şi nu in baza unei propuneri de publicare, ca atare, responsabilitatea selecţiei autorilor priveşte atât estimarea calităţii articolului, cât şi a riscului unor articole de contingenţă.
Coordonatorul va supune volumul atenţiei unor referenţi cel puţin de aceeaşi notorietate ştiinţifică ca si autorii, realizând un proces de selecţie de tip peer-review, administrat in comun de coordonatorul de volum şi comisia de calitate a Institutului Teologic Romano-Catolic din Iaşi. Standardele sunt cele de blind peer-review şi nu pot fi mai mici decât cele generale ale Editurii Sapientia.

VI. Standarde de acceptare/ respingere
Standardele de acceptare – respingere sunt diferite în funcţie de fiecare Program in parte, astfel in revistele cu caracter internaţional în special cele indexate sau propuse spre indexare ISI:
– punctajul minim de acceptare trebuie sa fie superior în proporţie de 70% din maximum, nici un indicator neputând cobori sub 50% din maximul punctajului posibil.
Singura excepţie o reprezintă Programul de Promovare a Tinerilor Cercetători unde media punctajului cât si punctajul minim pentru fiecare indicator trebuie sa fie la 70% din punctajul maxim posibil.
Rata de acceptare medie aşteptată este de 30% pentru publicaţii ştiinţifice internaţionale indexate BDI sau pentru publicaţiile pentru care Editura asigura vizibilitate internaţională inclusiv open sources;

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

eleven − three =