Dialog teologic XIII/ 26 (2010)

Dialog teologic XIII/ 26 (2010), Biserica și secularizarea. Provocări și strategii pastorale (I), 112 p., 17×24, ISSN 1453-8075, 9 lei.

Cumpara online de la Libraria Sapientia
Vizualizeaza online aici.

Pr. Conf. Dr. Ştefan Lupu (Iaşi)

L’eredità spirituale del beato John Henry Card. Newman

În acest articol este analizată viaţa şi activitatea cardinalului englez John Henry Newman, precum şi o scurtă referire la unele idei teologice ale acestui fericit englez. În prima parte a articolului, autorul se referă la viaţa cardinalului, drumul său spiritual ce a trecut din Biserica protestantă la cea evanghelică, apoi la cea anglicană şi, în sfârşit, la cea catolică. În partea a doua a articolului, pr. dr. Ştefan Lupu prezintă concepţia lui Newman despre sfinţenie, pornind de la motto-ul înscris pe stema acestuia de cardinal: Cor ad cor loquitur – Inima vorbeşte inimii. Sunt trecute în revistă concepţiile cardinalului englez despre sfinţenia necesară, despre cea concretă şi dăruită, apoi despre sfinţenia ca şi provocare, pentru ca în final să se refere la sfinţenia personală în gândirea lui Newman. La finalul articolului este analizată sfinţenia lui John  Henry Newman, declarat fericit de Papa Benedict al XVI-lea la 19 septembrie 2010.

Pr. Lect. Dr. Tarciziu Şerban (Iaşi)

Profilul „omului nou” în scrisoarea către Efeseni

Pornind de la Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni, autorul prezentului articol analizează profilul omului nou aşa cum este el schiţat de către apostolul neamurilor. Premisa pentru autor o reprezintă modelul oferit
de mulţi dintre contemporanii noştri, oameni cu o conduită morală impecabilă şi cu o credinţă fermă, ridicaţi în ultimele decenii la cinstea altarelor. În partea întâi a studiului este prezentat studiul enunţurilor metaforizante din Ef 6,10-20, adică modalitatea sfântului Paul de a prezenta lupta spirituală dusă de creştin prin compararea ei cu lupta victorioasă purtată de un oştean bine echipat. În partea a doua sunt analizate în schimb enunţurile metaforizate, care schiţează un profil pentru destinatarii Epistolei către Efeseni, cerându-li-se să îşi însu-
şească seria de patru virtuţi enumerate în vv. 14-16 din acelaşi capitol. În Concluzii, autorul evidenţiază modul în care cele două planuri semantice – metaforizante şi metaforizate – se articulează şi se concretizează într-un mesaj.

Card. Zenon Grocholewski (Vatican, Italia)

Adevăr şi libertate. O problemă fundamentală

În alocuţiunea rostită cu ocazia primii titlului de Doctor honoris causa din partea Universităţii „Al.I. Cuza” din Iaşi, Eminenţa Sa Card. Zenon Grocholewski analizează problema fundamentală a timpurilor noastre, cea a adevărului şi a libertăţii. Pentru început, autorul remarcă faptul că omul prin na- tura sa singulară aspiră spre aceste două valori, strâns legate între ele, întrucât fidelitatea faţă de adevăr determină exercitarea libertăţii, însă nu doar la nivel teoretic, cât mai ales practic, în acţiune, fapt care duce la cucerirea adevăratului progres uman şi social. Modelul de urmat în căutarea adevărului este însuşi Isus Cristos, plinătatea Adevărului care-l eliberează pe om. După cum menţio-
nează autorul, libertatea creştină presupune două valenţe: urmarea lui Cristos şi „vivere in conspectu Dei”. După ce analizează libertatea în raport cu legea Decalogului, cardinalul Grocholewski prezintă figura lui Isus Cristos, care este adevăr  şi  iubire  şi  Noua  Lege  pentru  omenire,  de  aici  rezultând  că  singura „hrană pentru omul înfometat de adevăr şi de libertate” este Euharistia.

Prof. Dr. Flavio Pajer (Roma, Italia)

Educaţia religioasă între identităţi confesionale, dialog interreligios şi spiritualităţi confesionale

Subiectul central al articolului care urmează este cel al educaţiei religioase, privite prin prisma identităţii religioase, a dialogului interreligios şi a spiritualităţii seculare, în contextul unei lumi multiculturale şi globalizate. În partea întâi a articolului autorul analizează identitatea religioasă în faţa „diferitului”, identitate pe care o consideră tot mai fragilă. De aici, în partea a doua articolului, autorul se întreabă ce identitatea trebuie cultivată într-un context pluralist, încercând să dea şi un răspuns la această întrebare importantă pentru timpurile noastre. În partea a treia a articolului, prof. lavio Pajer arată că educaţia publică trebuie să fie asemenea unei săli de dialog, să fie un stimulent la „trăirea împreună”, care să nu conducă în mod banal la uniformizare, ci mai degrabă la responsabilizare. În final, sunt trecute în revistă noile competenţele religioase necesare pentru a trăi în pluralism.

Pr. Prof. Dr. Wilhelm Dancă (Iaşi)

Biserica şi Statul la Mons. Anton Durcovici

Având drept punct de plecare optsprezece declaraţii date de Mons. Anton  Durcovici  în  arestul  Ministerului  de  nterne  din  Bucureşti,  pr.  prof. Wilhelm Dancă analizează relaţia dintre Biserică şi Stat aşa cum rezultă ea din
cele declarate de episcopul de Iaşi, accentuând problematica secularismului şi a secularizării. Intenţia autorului este de a descoperi cum s-a opus episcopul Anton Durcovici la invazia Partidului-Stat în viaţa Bisericii, analizând mai în-
tâi modelul sovietic al relaţiei dintre Biserică şi Stat, în care se face deosebirea dintre starea de iure (separarea Bisericii de Stat şi Şcoală) şi starea de facto (presiunile exercitate asupra Bisericii Ortodoxe şi Bisericii Catolice), iar în partea a doua aplicarea acestui model la spaţiul românesc potrivit declaraţiilor sale carcerale, din care reiese că cea mai preocupare a regimului comunist în anii 1947 şi 1948 era limitarea prezenţei Bisericii Catolice în viaţa publică. În Concluzie, autorul menţionează că imboldul pe care ni-l dă mons. Anton Durcovici în faţa secularizării şi secularismului este caracterizat de două cuvinte cheie: educaţia şi caritatea.

Pr. Prof. Dr. Eduard Ferenţ (Iaşi)

Strigătul unui păstor patern în vederea evanghelizării credincioşilor săi

Printr-o abordare dogmatică a temei secularizării, pr. prof. Eduard Ferenţ analizează contextul şi coordonatele vanghelizării aşa cum este văzută aceasta de către Conciliul al II-lea din Vatican şi de către primul episcop de Iaşi,
Nicolae Iosif Camilli, pentru ca mai apoi să caute răspunsul pe care-l dă secularismului noua evanghelizare a omului din mileniul al treilea. Mai întâi, pornind de la documentele Conciliului al II-lea din Vatican, autorul arată care este
contextul social în care se desfăşoară noua evanghelizare – secularizarea vieţii umane, adică îndepărtarea omului de Dumnezeu. Trece apoi la expunerea coordonatelor evanghelizării primului păstor al Diecezei de Iaşi, episcopul N.I.
Camilli, prezentând strigătul patern al acestuia conţinut într-un discurs adresat catolicilor din Paris. În final, autorul, având drept referinţă textul episcopului de Iaşi, arată cum încă de atunci, Dieceza de Iaşi caută să răspundă secu-
larizării printr-o nouă evanghelizare a omului. În concluzie, pr. prof. E. Ferenţ indică ce ar trebui să apere noua evanghelizare: identitatea lui Cristos, primatul Împărăţiei şi centralitatea mântuirii, identitatea Bisericii, identitatea sa-
cramentală a Căsătoriei şi demnitatea omului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

12 − eight =