Dialog teologic XIV/27 (2011)

Dialog teologic XIV/27 (2011), Biserica și secularizarea. Provocări și strategii pastorale (II), 104 p., 17×24, ISSN 1453-8075, 9 lei.

Cumpara online de la Libraria Sapientia
Vizualizeaza online aici.

Prof. Violeta Barbu (Bucureşti)

Biserica şi provocările secularismului: corpul şi etica lui
Trupul şi etica lui se află la intersecţia teologiei morale, a antropologiei, a sociologiei şi chiar a culturii, în sensul larg al termenului. În acest articol, prof. Violeta Barbu prezintă, din perspectivă antropologică, problematica trupului şi a eticii lui, care a suferit numeroase mutaţii în ultimele cinci decenii. Pornind de la prezentarea viziunii creştine despre trup de-a lungul timpului, de la antropologia paulină la teologia corpului a lui Ioan Paul al II-lea, este scos în evidenţă momentul de ruptură dintre trup şi suflet, care a evoluat în evidenţierea crescândă a trupului în societate şi dobândirea unui rol exagerat de important. Unul din fronturile comune dintre viziunea creştină şi cea postmodernă, dar şi un subiect de dispută, este importanţa sănătăţii trupului, precum şi linia de oprire pentru medicină şi biologie din punct de vedere etic. Totodată, sunt analizate două probleme morale ale societăţii, eutanasia şi avortul. În concluzie, prof. Violeta Barbu include toate aceste procese referitoare la viziunea despre trup şi problematicile etice asociate acestuia în fenomenul secularizării, fenomen care pătrunde tot mai mult şi în ţara noastră.

Mons. Roland Minnerath (Dijon, Franţa)

Evanghelizarea şi postmodernitatea.

Încă de la început, creştinismul a interacţionat cu anumite elemente culturale care i-au asigurat o mai mare uşurinţă în predicarea şi răspândirea evangheliei. Creştinismul a intrat într-o lume în care religia făcea parte din cultură. Având ca puncte de plecare aceste elemente culturale, Mons. Roland Minnerath vrea să surprindă acele puncte-cheie ce pot fi folosite în evanghelizarea contemporană. În primul rând, sunt scoase în evidenţă elementele creştine care au contribuit la formarea culturii occidentale. În continuare, sunt analizate curentele şi principiile care au înlocuit cultura creştină cu o cultură seculară, fenomen care a dus la necesitatea unei noi evanghelizări. În ultima parte, sunt aduse la lumină deficienţele acestei culturi post-moderne, între care amintim lipsa unei perspective de viitor şi şi neputinţa omului în faţa problemei morţii.

Prof. Vittorio Possenti (Venezia, Italia)

Biserica şi secularizarea: curtea păgânilor.

În articolul de faţă, autorul analizează raportul dintre secularizare şi Biserică din perspectiva „curţii neamurilor”, care se inserează în raportul delicat dintre Biserică şi secularizare. Pentru democraţiile liberale, diferitele religii au fost cu timpul echivalate, din care cauză sfera publică trebuia să-şi asume faţă de ele o poziţie de indiferenţă şi neutralitate; acest fapt este valabil şi pentru religiile universale, cărora li s-a cerut îndelung să se limiteze la domeniul privat. Atare democraţii au abandonat schema hegeliană în care religia este încorporată şi captată în evoluţia societăţii şi adeverită în interiorul Statului; în Europa, pe lângă aceasta, ele se îndepărtează şi de schema americană, în care religia este un fundament independent al societăţii, rămânând separată de puterea politică. Totuşi, o schimbare semnificativă este în desfăşurare în mediile gândirii seculare

Pr. Prof. Dr. Emil Dumea (Iaşi)

Religie şi valori în era globalizării.

În acest articol, pr. Emil Dumea propune o reflecţie cu privire la globalizare şi influenţa acestui fenomen complex asupra religiei. Prima parte reprezintă o prezentare a globalizării, care cuprinde multiple sfere ale activităţii omului: economică, socială, tehnologică, culturală, politică, ecologică etc. După această reflecţie generală, autorul câteva etape istorice ale globalizării culturale, cu referire la exemple regionale şi locale. În ultima parte, este deschisă problema valorilor în plin proces de globalizare, în contextul în care acestea diferă de la o cultură la alta, de la un individ la altul, atât prin formare, cât şi prin continuitate.

 

Mons. Marcelo Sorondo (Vatican, Italia)

Secularizarea provocată de ştiinţă.

În acest articol, autorul analizează, pornind de la versetul biblic „Veritas liberavit vos – Adevărul vă va elibera” sfidările şi strategiile pastorale ale Bisericii în faţa secularizării. Punctul de referinţă în studiul de faţă este raportul dintre credinţă şi raţiune, raportul dintre ele constituind două forme de evanghelizare: de la credinţă la raţiune şi de la raţiune la credinţă. În baza acestui raport, autorul vorbeşte despre locurile de conflict dintre apropierea naturalistă sau obiectivă şi apropierea reflecţiei filozofice pornind de la practica umană. Mai întâi, un prim loc analizat de către Mons. M. Sorondo este cel al ştiinţelor neurologice şi al auto-interpretării, după care se vorbeşte despre conflictul de la nivelul creierului, al minţii, al sufletului şi al fiinţei, pentru ca în final să se refere la problematica evoluţiei şi a creaţiei pentru fiinţa umană ca un al treilea loc de conflict. În tratarea subiectului, autorul recurge atât la Biblie, cât şi la magisteriul Bisericii, dar şi la diferiţi filozofi din diverse perioade ale istoriei omenirii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

nine + nineteen =