Instructiuni Pentru Autor

Pentru a se realiza o cât mai corectă şi eficientă evaluare a calităţii ştiinţifice şi a valorii de piaţa a materialelor propuse spre publicare, autorii sunt rugaţi ca in propunerea de publicare să fie cuprinse informaţii despre următoarele aspecte:

Criterii obligatorii:

 1. Trimiterea articolului integral.
  Nu va fi jurizat un articol doar pe baza fragmentelor semnificative, întrucât Redacţia revistei trebuie sa verifice inexistenta plagiatului, posibilitatea efectiva de publicare a lucrării în termen etc.
  Procesul de evaluare editorială tip peer-review cuprinde doua etape: una de evaluare a fragmentelor semnificative, care are caracter eliminatoriu şi a doua, de analiză editorială a volumului, în care se evaluează întreg conţinutul volumului.
 2. Abstractul volumului in limba romană şi în limba engleza.
 3. Un set de 10 cuvinte cheie (keywords).
 4. Informaţii tehnice despre articol: numărul de pagini, ilustraţii, scheme, tabele etc. (în cazul in care se doreşte publicarea color a acestora vă rugăm să specificaţi).
 5. Încadrarea clara a articolului în unul din domeniile de publicare ale Revistei Dialog teologic:
  – FILOSOFIE, TEOLOGIE ŞI STUDII RELIGIOASE
  – ISTORIE ŞI STUDII CULTURALE
  – EDUCAŢIONAL
 6. declaraţie de conformitate faţa de regulile de redactare ale Revistei Dialog teologic şi declaraţia de acceptare a evaluării articolului de către referenţii Revistei Dialog teologic.
 7. Trimiterea unei scrisori de intenţie. În scrisoare de intenţie se vor prezenta argumentele considerate de autor semnificative pentru acceptarea la publicare a lucrării şi motivul alegerii Revistei Dialog teologic.
 8. Trimiterea CV-ului însoţit de o scurta descriere, de 10-15 rânduri şi o fotografie. Descrierea trebuie să conţină informaţii din biografia autorului lucrării (ex. publicaţii anterioare, cursuri predate, stagii, cercetări efectuate etc.). Trimiterea unei descrieri a autorului, nu este criteriu eliminatoriu dar poate îmbunătăţi punctajul lucrării.

* Atenţie la redactarea propunerii editoriale! Aceasta nu trebuie sa aibă greşeli de ortografie, exprimare, nu trebuie să fie ambiguă, sau să aibă neclarităţi. Trebuie sa fie coerenta şi concisă, să permită referenţilor să înţeleagă exact despre ce este vorba, ce elemente de noutate şi valoare ştiinţifică sau culturală propune volumul.

Constituie un avantaj trimiterea unei scrisori de intenţie cuprinzând următoarele informaţii:

 1. Identificarea clara a beneficiilor şi avantajelor pe care cititorii şi mai ales studenţii, masteranzii şi doctoranzii le au în urma lecturii volumului propus.
  Informaţii, daca exista, cu privire la tipul de public care ar putea fi interesat de volum ex: studenţi, cadre didactice, cercetători şi acolo unde este posibil se va indica un număr aproximativ de cititori vizaţi.
 2. Se va prezenta în câteva paragrafe subiectul şi tematica volumului, abordarea epistemologică, metodologică, culturală, scopurile avute în vedere când a fost elaborat volumul, (ex. Intenţia de a fi un curs universitar, o monografie, o teza de doctorat etc.) date despre cercetarea care a stat la baza elaborării volumului daca este cazul.
 3. Caracterul inedit al publicaţiei şi modul în care diferă de alte publicaţii existente pe piaţă.
 4. Principalele lucrări din bibliografie, care au contribuit semnificativ la elaborarea volumului d-voastră ca paradigmă, ca metodologie, ca viziune, idei pe care le-aţi argumentat sau combătut.
 5. Care sunt principalele lipsuri (gaps) în cunoaşterea din domeniul în care se publică volumul care v-a determinat să-l elaboraţi (research gaps); Dacă aţi putut identifica astfel de lacune.
 6. Cum credeţi că va evolua domeniul în care publicaţi şi cam in cat timp prevedeţi că informaţiile prezentate în volum vor fi perimate şi nu vor mai fi de actualitate.
 7. Cate cărţi cu conţinut similar aţi identificat pe piaţa românească sau internaţională pe care le-aţi identificat în elaborarea volumului?

Comitet Stiintific

Mihai AFRENŢOAE, Roman Catholic Theological Institute of Roman, Romania
Enrico DAL COVOLO, University Lateranum of Rome, Italy
Lucian DÎNCĂ, University of Bucharest, Romania
Emil DUMEA, University „Alexandru Ioan Cuza” of Iaşi, Romania
Lucian FARCAŞ, University „Alexandru Ioan Cuza” of Iaşi, Romania
Marek INGLOT, University Gregoriana of Rome, Italy
Gilfredo MARENGO, University Lateranum of Rome, Italy
Zoltán OLÁH, University „Babeş-Bolyai” of Cluj, Romania
Peter SCHALLENBERG, Faculty of Theology Paderborn, Germany
Tarciziu Hristofor ŞERBAN, University of Bucharest, Romania
János VIK, University „Babeş-Bolyai” of Cluj, Romania

Comitet de Redactie

Editor-in-Chief
Ștefan LUPU
Executive-editor:
 

 

Iulian FARAOANU
Editorial Board:

Dirk ANSORGE, Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen, Frankfurt am Main, Germany Pablo ARGÁRATE, University of Graz, Austria Matteo CRIMELLA, Faculty of Theology Milano, Italy
 

Wilhelm DANCĂ, University of Bucharest, Romania Dávid DIÓSI, University „Babeş-Bolyai” of Cluj, Romania Iulian FARAOANU, University „Alexandru Ioan Cuza” of Iaşi, Romania
   
 Manfred HAUKE, Faculty of Theology Lugano, Swiss  Ştefan LUPU, University „Alexandru Ioan Cuza” of Iaşi, Romania  Jan MIKRUT, University Gregoriana of Rome, Italy
 

Maximilian PAL, Roman Catholic Theological Institute of Roman, Romania  Giovanni TANGORRA, University Lateranum of Rome, Italy