Statutul

1. The magazine „Theological Dialogue” is the magazine of the Roman Catholic Theological Institute „Saint Joseph”. It operates and has its headquarters within the same Institute, 6 Th. Vascauteanu str., 700462 Iasi.

2. The magazine „Theological Dialogue” was established in 1998 at the initiative of Fr. Prof. Dr. Wilhelm Danca and approved by the Faculty Council of the Roman Catholic Theological Institute „Saint Joseph”, convened in ordinary session on October 2, 1998.

3. The magazine „Theological Dialogue” is published by the Publishing House Sapientia of the Roman Catholic Theological Institute from Iasi.

4. The magazine „Theological Dialogue” proposes a sincere and open dialogue, on a scientific basis, with various cultural and religious institutions in the country and abroad, in order to promote theological and philosophical culture, as well as to offer an answer, from the perspective of the Christian faith, to the problems and the crises that Romanian society is going through today.

5. The magazine „Theological Dialogue” appears at a rate of two issues per year.

6. The magazine „Theological Dialogue” is coordinated by a director appointed by the Professor Council of the Roman Catholic Theological Institute „Saint Joseph” in Iasi, with which it is in close collaboration.

7. The magazine „Theological Dialogue” is supported from a financial point of view and assisted from an accounting point of view by the Administration of the Roman Catholic Theological Institute „Saint Joseph” Iasi.

*

***

1. Revista „Dialog teologic” este revista Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif”. Ea funcţionează şi îşi are sediul în cadrul aceluiaşi Institut, str. Th. Văscăuţeanu, 6, 700462 Iaşi.

2. Revista „Dialog teologic” a fost înfiinţată în 1998 la iniţiativa pr. prof. dr. Wilhelm Dancă şi aprobată de Consiliului profesoral al Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif”, întrunit în şedinţă ordinară în data de 02 octombrie 1998.

3. Revista „Dialog teologic” este editată de Editura Sapientia a Institutului Teologic Romano-Catolic din Iaşi.

4. Revista „Dialog teologic” îşi propune un dialog sincer şi deschis, pe baze ştiinţifice, cu diferite instituţii culturale şi religioase din ţară şi străinătate, în vederea promovării culturii teologice şi filozofice, precum şi a oferirii unui răspuns, din perspectiva credinţei creştine, la problemele şi crizele prin care trece astăzi societatea românească.

5. Revista „Dialog teologic” apare cu o ritmicitate de două numere pe an.

6. Revista „Dialog teologic” este coordonată de un director numit de Consiliul profesoral al Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi, cu care se află într-o strânsă colaborare.

7. Revista „Dialog teologic” este sprijinită din punct de vedere financiar şi asistată din punct de vedere contabil de Administraţia Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” Iaşi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *