Cristian Diac: Heilsplan in den lukanischen Begriffen (Lukasevangelium und Apostelgeschichte)

Lukas, der Urheber des dritten Evangeliums und der Apostelgeschichte, ist der Theologe des Gottes Planes und man schreibt ihm am ehesten dieser theologische Leitgedanke zu, obwohl ein planmäßiges Handeln Gottes für das Paulus Denken, insbesondere im Römerbrief nicht fremd erscheint. Es muss klargestellt werden, dass Lukas in seinem Doppelwerk den Gottesplan nicht thematisch behandelt. Er theoretisiert darüber nicht, wie die Stoiker seiner Zeit z.B. Weder im Evangelium noch in der Apg findet man ein Kapitel, wo überhaupt nur vom Heilsplan die Rede ist. Der Plan Gottes wird in seinem Wortschatz, sowie in den großen Themen seiner Theologie entdeckt, wie Heilsgeschichte und Umkehr. Es sind die spezifischen Vokabeln, die darauf hinweisen, dass der Eingriff Gottes in die Geschichte Israels und in den Menschen Jesus von Nazareth einen Leitfaden hat, eine Gesamtheit bildet und zu einem eschatologischen Ziel führt.

Dialog 42-1_Diac

Adam Zak: Die neue Rolle der Christentums in Osteuropa

Tema este tratată într-un context istoric de după căderea blocului răsăritean dominat de Uniunea Sovietică şi după destrămarea acesteia într-un număr de state independente. Creştinismul din Europa de Est a trăit experienţe total diferite în comparaţie cu situaţia occidentală, unde viaţa s-a desfăşurat într-un climat liberal, democratic. Încreştinarea are loc mai târziu (sec. IX-XV) şi e urmată aproape consecutiv de imitarea formelor de viaţă extra comunitară, de la popoarele occidentale. Mai târziu, creştinismul devine, aproape în toate regiunile, unul dintre factorii cei mai importanţi de rezistenţă în faţa comunismului, contribuind mai târziu la destrămarea acestuia.

DT0615_A

Emil DUMEA: Creştinism şi istorie

Legăturile dintre creştinism şi istorie se prezintă liniare şi complexe, deoarece creştinismul nu este numai un fapt istoric, dar şi metaistoric. Creştinismul a dat istoriei o nouă dimensiune. Istoria are o valoare salvifică doar dacă recunoaşte ca maestru şi destin final al ei pe Dumnezeu revelat în Sfintele Scripturi sunt păstrate şi interpretate în Biserică, rezultă că înafara Bisericii nu există mântuire. Conferinţa prezintă analiza sensului istoriei creştine conform doi gânditori: sfântul Augustin şi Sören Kierkegaard. În contextul lumii contemporane se impune cu urgenţă redescoperirea şi aprofundarea identităţii sale şi a istoriei al cărei partener este alături de cel care rămâne Începutul şi Sfârşitul a toate.

DT047_Emil Dumea

Nicolae ACHIMESCU: Modele de „mântuire” în viziunea noilor mişcări religioase

În societatea modernă s-a creat o criză spirituală ce a condus la aderarea căt mai multor persoane la mişcările religioase. Se poate vedea o dihotonie între valorile, principiile şi normele de comportament ale societăţii de dinaintea tehnicii şi cele ale tehnicii. Secularizarea impune o clătinare a societăţii de până acum, împreună cu valorile creştine păstrate în şi prin Biserică, dar asta nu înseamnă sfârşitul religiei, pentru că religia reprezintă o constantă umană şi totodată socială, deci o dimensiune perenă. Noua civilizaţie tehnică contribuie la configurarea unor noi forme de religie, iar oferta ocultă revine în forţă, dar, paradoxal, se pare că omul nu găseşte un răspuns credibil nici în religia tradiţională, nici în atitudinea secularistă. Toate aspiraţiile necreştinilor spre mântuire nu pot fi îndeplinite decât în Isus Cristos.

DT042_Nicolae Achimescu

Aurel PERCĂ: Identitatea creştină într-un context social relativist

In the teachings of the last Popes, especially in the ones of Pope Benedict the XVIth, we meet often warnings concerning relativism, described as an ideological dictatorship which does not admit anything as definitive and considers the subject the supreme moral judge. This article treats on the same theme, underlining especially the effects of relativism on the human moral identity. The gnoseological, ethic and juridical relativism are caused by the absolutization of human, which took the place of the divine Absolute. In this complex but confused context, Church has to point out strongly, despite the severe critics, that God can not be excluded from the people’s life, because “the creature without Creator disappears”. Church, especially nowadays Church, has to become the voice of the Christ, who exposed his universal mission an identity in this way: “I am the Light of the world.”

DT198_Aurel PERCĂ

Mariano FAZIO: Modernità e secolarizzazione da una prospettiva cristiana

In every historical period, good has existed always with evil. That is why we can not emit absolute affirmations: the medieval society was completely a Christian one, and the one of modernity was a secularized society. Starting from this general introduction, this presents modernity as an ambivalent reality: on the one hand, more “Christian” than Middle Age, because it is more aware of the relation between the natural order and the divine one, but, on the other hand, modernity is a reality reserved to transcendence, which leads gradually to nihilism. From the roots of modernity, Enlightened and Romanticism, which affirmed the humans’ autonomy, founded on reason and respectively on sentiment, raised the totalitarian ideologies and, eventually, nihilism with its two sides: God’s death and relativism. Contrasting with this sad evolution, the author presents shortly the recent positive initiatives (personalism, spiritualism, neo-thomism), which are reasons of hoping for nowadays people because they express implicitly the generous opening to transcendence.

DT196_Mariano FAZIO

Abelardo LOBATO: De Europa condenda. Amintire şi profeţie

There is a strong relation between memory and identity, because losing memory means the fission of the subject. Starting from this conviction, the author of the study points out the great importance of the vestiges from the past, this is seen as a solid basis for the future projects. Firstly, Abelardo Lobato shows the three interpretations that he could follow in his speech: the one of the poet Vergilius, of Ortega y Gasset, or the one of the Christian humanism, the fundamental element of the European identity. Then the author identifies the four constitutive elements of the European identity: the Greek logos, the Latin jus, God who reveals himself in Jesus Christ and the pathway of science and technology. These precious values were inherited by modernity, but it did not know to appreciate them as such, that is why where are present at the European identity crisis. Quid faciendum? Finally, the author declares that Europe should assume its millenary tradition, founded on the everlasting and life giving truth of the Gospel.

DT193_Abelardo LOBATO

Jean-Claude PERISSET: Mesaj

Christianity is an essential element of the European identity, but unfortunately this aspect was not admitted in the project for the European Constitution. This refusal gave birth to many polemic discussions and to diverse interpretations. In his message, the Apostolic Nuncio Jean-Claude Périsset transmits a cordial and fraternal salute, proposing also to consider thoroughly the valences of this Christian identity, which has to brink “flowers and fruits” also in the contemporary Europe

DT192_Jean-Claude PERISSET Mesaj

Wilhelm DANCĂ: Identitatea creştină şi valorile Europei de astăzi

Nowadays European society is registering passionate debates about the role of the Christian roots and of the religion in the structure of the new Europe, about the dialogue between Church and State, about the role of the lays both in the Church and in civilian society. Trying to put attention to this challenging problems, the Theological Roman-Catholic Institute of Iaşi organized the International Symposium “Christian identity and the values of the nowadays Europe”. In the introductory study, we can find out the objectives of the symposium and the framework of the discussions it occasioned: the orientation of the efforts in order to obtain an Europe – community of values, the discovering of new ways of practicing the historical memory in order to safeguard our religious tradition and culture, the contribution to the axiological edification of the good Romanian in order to become a good European. Finally, the author urges to the meeting with Jesus Christ, the Person – Event who founded the Christian values, whose aim is to give sense also nowadays people.

DT191_Wilhelm DANCĂ

Emil Dumea: Cultură, cult şi interculturalitate: repere istorice şi ideologice europene contemporane

At the beginning of 2007, Romania joined UE, belonging in this way to the great intercultural family of the European states. This social-political context, which has also religious implications, explains the appearance of this essay. The author exposes the plenty of signification of the term culture applying it in the present times, bringing out into bold relief the relation with cult: culture without cult is cold and empty; cult without culture is the unjustified limitation of the human person. In the context of the European community the inter-cultural dialog is both a duty and an occasion of reciprocal knowledge and of communicating values. This dialog is able to eliminate tensions and schisms caused by the ignoring of the other partner, remaining in this way a permanent and reciprocal requirement.

DT207_Emil Dumea