Ioan-Cristinel Ţesu: Modurile sau treptele împărtăşirii de Cristos în spiritualitatea ortodoxă

În spiritualitatea ortodoxă, împărtăşania creştinului cu Cristos are mai multe moduri sau trepte: mintal şi, respectiv, tainic. Primul mod este dat de cunoaşterea lui Dumnezeu din raţionalitatea creaţiei sau din raţiunile divine ale lucrurilor, a căror origine şi scop este Dumnezeu. Al doilea mod este dat de împrejurările concrete ale vieţii. Sunt două căi: calea pozitivă (Providenţa) îl duce pe om la desăvârşire, sfinţenie, prin săvârşirea binelui şi sesizarea raţionalităţii creaţiei; calea negativă (judecata): omul îl cunoaşte pe Dumnezeu prin privarea pedagogică (succese, necazuri, boli, suferinţe, etc.). Ambele căi sunt situaţii existenţiale prin care Dumnezeu cheamă pe om la dialog, la iubire, revelându-i-se în istoria creaţiei şi oferindu-şi Fiul la moarte spre mântuirea de păcat.

DT069_Pr

Anton DANCĂ: Isus Cristos şi viaţa spirituală

Viaţa şi spiritualitatea constituie o unitate esenţială numai în Dumnezeu. Creînd omul după imaginea şi asemănarea sa, Dumnezeu a voit ca omul să participe la viaţa şi spiritualitatea sa. Conştiinţa acestei participări se verifică în grădina paradisiacă prin intermediul copacului cunoaşterii binelui şi răului, acesta fiind simbolul spiritualităţii. Împlinirea planului divin se realizează în mod deplin în Isus Cristos, care a avut misiunea din partea Tatălui de a fi spirit dătător de viaţă şi să aducă unitatea dintre viaţa şi spiritualitatea umană şi Dumnezeu însuşi. Înţelepciunea lui Cristos se revelează în ugăciune, iar rugăciunea Lui este mereu sacerdotală; ruga sa este unică şi atotputernică: prin ea au eficacitate toate rugăciunile tuturor oamenilor.

DT0415_Anton Dancă

Wilhelm Dancă: Rugăciunea şi căderea comunismului în România

The wonder which took place in December 1989, so how defined Doina Cornea, a notorious personality of the Romanian anticommunist resistance, the events of that year, represents a victory of the spiritual values on the materialist and atheist ideals. In this article, Rev. Wilhelm Dancă proposes, following the profile of this personality, a clear understanding of the term “wonder” related to the events from December 1989. Employing the memories of some heroes of the anticommunist resistance and evoking his personal memories, Rev. Wilhelm Dancă wishes to underline the contribution of the spiritual factor, especially the one of the pray, to the fall of communism. That is why, he analyses this factor in three different perspectives: prayer as form of resistance against the evil, prayer as a gateway from a closed world and prayer as the space of meeting God himself. For the Catholic Church, the life during the communist time was like a day at sunset which was not ending any more. But the quotidian physical and spiritual sacrifices of our good lay people and priests prepared the happiness of regaining the freedom.

DT259_Wilhelm Dancă

Eduard Ferenţ: Apărarea identităţii noastre creştine, prilej de maturizare umană şi spirituală

History was and remains Mater et magistra. It teaches always while the world is elder and elder, while the faith in God darkens and the morality of the society softens. It teaches that, while the fervor of life debilitates, God as the permanent Lord of the humanity, in the mystery of his goodness, raises new personalities, because he is being concerned with both the strengthening of the faith and the reforming of the conduct of the society. In this article, Fr. Eduard Ferenţ emphasizes the events and the personalities who evoke the spirit and the mentality of the predecessors. In this mentality can be remarked that during the recent history the vivid need to defense the human and the Christian identity determined many people to resist even with the sacrifice of their own life. This resistance constitutes the moment of the maturation as human being and Christians.

DT252_Eduard Ferenţ

Alexandru Zub: Aspecte spirituale în închisorile regimului comunist

The resistance to the oppression and the moral survival in the prisons of the communist regime were rooted especially on faith, no matter the confession, and the confessional membership was not an impediment for the dialogue and the fraternal cohabitation. Despite the immense bibliography, the author evokes in this article only some examples from an enormous casuistic whose analysis is just at the beginning. In the first part of this article, there are mentioned a series of memorials studies and the modalities of recuperating the data from the communist period which highlighted especially the horrors, the cruelty, the actions of that system. In the second part there are presented the examples of the people who had the tragic destiny through supporting the Calvary of the detention.

DT251_Alexandru Zub

Ştefan Lupu: Moştenirea spirituală a Fericitului John Henry Card. Newman

In this article it is analyzed the life and the activity of the Cardinal Newman and also a few theological ideas. In the first part of the article, the author refers on the life of the Cardinal, his spiritual life in different phases of his conversion. First he was a protestant converted to the Evangelic Church, then to the Anglican Church, and finally reached to the Catholic Church. In the second part of the article, Pr. Stefan Lupu presents Newman’s view on holiness, starting from the motto printed on his emblem as Cardinal: Cor ad cor loquitur – Heart speaks to heart. There are presented the Newman’s notions on the necessity of holiness, both on the concrete one and the offered one, then on holiness as challenge, and finally on the personal holiness in Newman’s theology. At the end of the article, it is analyzed the sanctity of Newman, declared Blessed by the Pope Benedict the XVIth on 19th September 2010.

DT261_Pr Stefan LUPU