Chinez Isidor

  • Familia în slujirea vieţii. Paternitate responsabilă în „Humanae vitae”
  • Tentaţia neîntreruptă a minciunii şi foamea de adevăr

Lazu Robert

  • „Humanae vitae” şi criza vieţii morale în epoca modernă
  • Un imperativ pentru şcoala catolică: Conciliul al II-lea din Vatican
  • Sexualitate şi procreare

Carpinschi Anton

  • Ar fi posibilă o economie cu „faţă umană” în era globalizării?
  • Cultura recunoaşterii şi orizonturile adevărului
  • Nevoia de filozofie politică în lumea de astăzi

Sondag Antoine

  • Statul, piaţa şi al treilea sector. Perspective asupra darului şi a gratuităţii

Vicovan Ioan

  • Lucrarea slujitoare a Bisericii. Modele şi repere ale filantropiei Bisericii Ortodoxe Române în trecut şi astăzi