Obiective

1. The primary objective of the magazine „Theological Dialogue” is to promote theological and philosophical research, in a permanent dialogue with contemporary society.

2. From the primary objective derive other secondary objectives, no less important, which the Magazine „Theological Dialogue” aims to achieve:

a) supporting the research activity of teachers and students from the Roman Catholic Theological Institute „Saint Joseph” in Iasi, as well as from other theological institutes in the country;

b) supporting the pastoral activity of priests and their lay collaborators in our local Church;

c) promoting dialogue with contemporary society.

3. The primary objective, as well as the secondary ones proposed by the Magazine “Theological Dialogue”, are part of a fundamental vision that aims at:

a) the exercise of the magisterial ministry (munus docendi) which Jesus Christ entrusted to his Church and through which he desires to lead believers and people of good will to know and live in truth;

b) strengthening the personality of our local Church, in dialogue with the other Christian Churches in the country, as well as with civil society;

c) promoting the cultural and theological values of our local Church and sharing with the theological and cultural values of the universal Church;

d) increasing the theological and religious level of the clergy and lay believers in our local Church;

e) forming and promoting new generations of priests and lay believers, the foundation of tomorrow of our local Church.

*

***

 

1. Revista „Dialog teologic” are ca obiectiv primar promovarea cercetării teologice şi filozofice, într-un dialog permanent cu societatea contemporană.

2. Din obiectivul primar derivă alte obiective secundare, nu mai puţin importante, pe care Revista „Dialog teologic” şi-a propus să le realizeze:

a) sprijinirea activităţii de cercetare a profesorilor şi studenţilor de la Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi, precum şi de la alte Institute teologice din ţară;

b) sprijinirea activităţii pastorale a preoţilor şi a colaboratorilor lor laici din Biserica noastră locală;

c) promovarea dialogului cu societatea contemporană.

3. Obiectivul primar, precum şi cele secundare pe care şi le-a propus Revista „Dialog teologic” se înscriu într-o viziune de fond care urmăreşte:

a) exercitarea slujirii magisteriale (munus docendi) pe care Isus Cristos a încredinţat-o Bisericii sale şi prin care doreşte să-i conducă pe credincioşi şi pe oamenii de bunăvoinţă la cunoaşterea şi trăirea în adevăr;

b) întărirea personalităţii Bisericii noastre locale, în dialog cu celelalte Biserici creştine din ţară, precum şi cu societatea civilă;

c) promovarea valorilor culturale şi teologice din Biserica noastră locală şi împărtăşirea cu valorile teologice şi culturale din Biserica universală;

d) creşterea nivelului teologic şi religios al clerului şi credincioşilor laici din Biserica noastră locală;

e) formarea şi promovarea noilor generaţii de preoţi şi credincioşi laici, fundamentul de mâine al Bisericii noastre locale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *