Claudiu Dumea: Aplicarea reformei liturgice

The exposition has as an theme the implementation (term taken from the „wooden” language of politicians) of the liturgical reform in our context. Reform, another word discredited by the politicians. When he says „in our context”, the author means at the Iassy and Bucharest dioceses. It is not a scientific, systematic, historically documented, exhaustive exposition, but some personal, fragmented memories from the ‘70-‘80.

DT117_Claudiu Dumea

Claudiu Dumea: De la liturgia iudaică la Euharistia creştină

Liturgia creştină, una dintre creaţiile cele mai originale ale creştinismului, nu este o creaţie „ex-nihilo” ci are o preistorie în liturgia iudaică. Cât priveşte liturgia euharistică, Biserica îşi fixează atenţia în mod particular asupra acestor acţiuni: luarea pâinii, rugăciunea de binecuvântare a lui Dumnezeu, frângerea pâinii, împărţirea pâinii şi a vinului, însoţite de formulele: „Luaţi şi mâncaţi…”, „Luaţi şi beţi…”, „Faceţi acest lucru în amintirea mea”. Liturgia euharistică era o acţiune diferită de liturgia cuvântului ce se inspira din liturgia sinagogală. Cele două celebrări separate, de sine stătătoare la început, spre sfârşitul primului secol erau deja unite într-un unic act de cult.

DT065_Dumea

Viorel SAVA: Sărbătorile împărăteşti ale Mântuitorului în Biserica Ortodoxă. Evaluare în perspectiva dialogului ortodox – romano-catolic

Sărbătorile sunt privite din prisma semnificaţiilor duhovniceşti, a aspectelor istorice şi din prisma dialogului interreligios ortodox – romano-catolic. Sărbătorile reprezintă, atât în viaţa Bisericii, cât şi a credincioşilor în particular, popasuri duhovniceşti în care ne întâlnim cu Dumnezeu; sunt zile şi spaţii sfinte în care omul credincios contemplă şi se minunează. Sărbătorile au o funcţie comemorativă, aniversară, întrucât în ele sunt relatate evenimentele din istoria mântuirii, precum şi o funcţie pedagogică, instructivă sau educativă, deoarece în cadul lor este făcută cunoscută, propovăduită şi apărată învăţătura de credinţă. S-a scos în evidenţă faptul că toate sărbătorile au un rol unificator şi dacă nu ne unesc, asta înseamnă că noi avem o înţelegere greşită asupra conţinutului şi semnificaţiei sărbătorilor.

DT0414_Viorel Sava

Viorel Sava: Caracterul teocentric al cultului divin ortodox

Studiul intitulat Caracterul teocentric al cultului divin ortodox prezintă în prima parte trăsăturile fundamentale ale vieţii liturgice ortodoxe. Cea de-a doua parte a studiului pune în evidenţă trei idei fundamentale ce vin să argumenteze teocentrismul cultului divin ortodox: o primă idee este că teocentrismul este ilustrat prin imnuri şi rugăciuni, a doua este iconografia ortodoxă care confirmă şi susţine caracterul teocentric al cultuluidivin, iar a treia idee este faptul că în liturgia divină sfinţii ne îndeamnă spre Dumnezeu. În relaţiile dintre Biserici, teocentrismul cultului divin reprezintă elementul unificator.

DT0310_Pr Sava

Claudiu Dumea: Chipul maiestuos al Tatălui în liturgie

Se punctează de la început regula generală a tradiţiei liturgice: rugăciunea trebuie să fie îndreptată către Tatăl prin Isus Cristos. Părintele spune că omul i se adresează lui Dumnezeu Tatăl folosind un limbaj determinat de felul în care şi-l imaginează pe Dumnezeu. În continuare reliefează imaginea pe care Isus Cristos ne-o revelează despre Dumnezeu, ace apare în două dimensiuni: Dumnezeu-Tatăl şi Dumnezeu-Stăpân (cf. Mt 11,25). Deşi există această împletire armonioasă între atotputerinicia şi paternitatea lui Dumnezeu, totuşi liturgia creştină trebuie să evite întotdeauna coborârea lui Dumnezeu la nivel uman.

DT039_Pr Claudiu

Sacrosanctum Concilium, în dialog cu pr. Anscar J. CHUPUNGCO, o.s.b

The first discussed and sanctioned by the 2nd Council of Vatican document was the Constitution about Sacra Liturgia or Sacrosanctum Concilium. Following the promulgation of this constitution there were registered various reactions. The counciliar reform in some people aroused sentiments of gratitude or an exaggerated euphoria, in the others, unable to distinguish between the counciliar principles and their concretization, gave birth to a deep deception. However, a lot of local Churches rejoiced thanks to the fruits of the reform. Using the people’s language, the splendour of the rites, the active interest and involving the lays are gifts of the Council which are gladdening for us, today, and which interpellate every person, clergyman or lay.

DT164_Sacrosanctum Concilium, în dialog cu pr. Anscar J. CHUPUNGCO, o.s

Claudiu DUMEA Constituţia despre liturgie Sacrosanctum Concilium

The first fruit of the Council was the Constitution about Liturgy Sacrosanctum Concilium, voted at 9 December 1963. This document was received with enthusiasm by the counciliar Fathers and was the result of series of long and contradictory discussions. It was the theological basis for the liturgical reform, reform which reaches its perfection by the promulgation of the Roman Missal, after the Council, in 1969. The article presents historically and structurally the text of this document, which is very important in the Church life.

DT163_Claudiu DUMEA

Claudiu Dumea: Diavolul şi exorcismele

The contemporary society feels the Evil’s existence as presence and action, but avoids often attributing it the name “Devil”, this subject belonging to the category of taboos. The study surpasses these clichés and tries to underline the different form of Devil’s presence and to expose the main arms we have against him: exorcisms, as it results from the new Ritual of exorcism. The author indicates the exorcist’s qualities, the manifestations of the exorcised person before, during and after exorcism, the content of exorcisms’ prayers, and finally highlights that Devil’s existence is not a reality which depends on the opinion of the majority, but a hostile force which can influence the decisions and actions of nowadays people.

DT208_Claudiu Dumea