Comisia de referenti

The reviewers of the Magazine „Theological Dialogue” are personalities of the scientific or cultural life recognized at national and international level having the scientific title of doctor in the specialty.

The peer-review process of the magazine „Theological Dialogue” takes place in the following stages:
– the texts are analyzed in the editorial office to see if they correspond to the orientation of the publication or editorial category in which it was included and if it complies with the editorial quality standards;
– after this verification, the texts of the articles are sent to the Reviewers Commission of the Publishing House Sapientia;
– the reviewers communicate to the editorial staff the decision, and, as the case may be, their observations and exigencies;
– the editorial office sends to the author the decision of the reviewers and the modifications requested by the reviewers.
After the requested modifications are made, the text returns to the same reviewers for the final decision.

REVIEWERS COMMISSION OF THE MAGAZINE „THEOLOGICAL DIALOGUE”

Dirk Ansorge, Graduate School of Philosophy and Theology Frankfurt, Germany
Cristian Barta, University „Babeş-Bolyai” of Cluj, Romania
Wilhelm Dancă, University of Bucharest, Romania
Lucian Dîncă, University of Bucharest, Romania
Dávid Diósi, University „Babeş-Bolyai” of Cluj, Romania
Manfred Hauke, Faculty of Theology Lugano, Swiss
Jan Mikrut, University Gregoriana of Rome, Italy
Zoltan Olah, University „Babeş-Bolyai” of Cluj, Romania
Maximilian Pal, Roman Catholic Theological Institute of Roman, Romania
Peter Schallenberg, University of Paderborn, Germany
Giovanni Tangorra, University Lateranum of Rome, Italy

***

Referenţii Revistei „Dialog Teologic” sunt personalităţi ale vieţii ştiinţifice sau culturale recunoscute la nivel naţional şi internaţional având titlul ştiinţific de doctor in specialitate.

Procesul de peer-review al revistei „Dialog teologic” se desfăşoară în următoarele etape:
– textele sunt analizate în redacţie pentru a vedea dacă corespund orientării publicaţiei sau categoriei editoriale în care a fost încadrată şi dacă respectă standardele de calitate editorială;
– după această verificare, textele articolelor sunt transmise Comisiei de referenţi a Editurii Sapientia;
– referenţii comunică redacţiei decizia, şi, după caz, observaţiile şi exigentele lor;
– redacţia transmite autorului decizia referenţilor şi modificările solicitate de referenţi.
După ce modificările solicitate sunt realizate, textul se întoarce la aceiaşi referenţi pentru decizia finală.

COMISIA DE REFERENŢI AI REVISTEI „DIALOG TEOLOGIC”

Dirk Ansorge, Graduate School of Philosophy and Theology Frankfurt, Germany
Cristian Barta, University „Babeş-Bolyai” of Cluj, Romania
Wilhelm Dancă, University of Bucharest, Romania
Lucian Dîncă, University of Bucharest, Romania
Dávid Diósi, University „Babeş-Bolyai” of Cluj, Romania
Manfred Hauke, Faculty of Theology Lugano, Swiss
Jan Mikrut, University Gregoriana of Rome, Italy
Zoltan Olah, University „Babeş-Bolyai” of Cluj, Romania
Maximilian Pal, Roman Catholic Theological Institute of Roman, Romania
Peter Schallenberg, University of Paderborn, Germany
Giovanni Tangorra, University Lateranum of Rome, Italy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *