Michelina BETTEGA: Cristo e la vita consacrata

Fiecare formă a vieţii consacrate îşi are izvorul său în consacrarea baptismală şi vrea să fie expresia cea mai perfectă a acesteia. Consacratul, răspunzînd în mod liber chemării, trăieşte ca Isus, cu Isus şi pentru Isus, înfăptuitor permanent de mântuire, urmărindu-l pe Cristos, care se îndreaptă spre înviere. Ceea ce se cere astăzi vieţii consacrate este ca aceasta să fie întrupată. Suntem chemaţi să trăim în mod radical viaţa consacrată, întemeind-o pe chemarea de a iubi cu duioşenie (castitatea), de a acţiona cu dreptate (sărăcia) şi de a merge cu umilinţă împreună spre Dumnezeu (ascultarea). Voturi, comunitate, rugăciune, toate acestea sunt în slujba misiunii şi sunt realităţi integral unite.

DT0413_Michelina Bettega

Mario GIRARDI: „L’amore carattere proprio del cristiano”: le origini della spiritualità identitaria di s. Basilio

Monastic fraternities appeared as a consequence of the fact of being aware of the fundamental role that the Gospel must play in the life of every Christian. The author of this article shows that love must be the characteristics of truly Christian life, and among those that understood this there are two initiators of community life: saint Basil the Great and saint Benedict of whose rules represented a richness for the spiritual life of Church. The present article underlines that love is the peculiar characteristic of Christians and that saint Basil the Great fundaments this teaching on the Holy Bible, especially on the writings of the apostle Paul.

DT1721_Mario GIRARDI

Perfectae caritatis, în dialog cu pr. Arnaldo PIGNA

The interview treats about the necessity of the spiritual life renewal and about the tentative made by the Church in the favor of this renewal. Pigna underlines the fact that the Church has responded to the problems of man of every century. Through the Perfectae caritatis Decree the Church calls out to a spiritual renewal both the clergy and the believers regarding a unity and harmony based on charity. The Council offers precise indications to be putted into action: the fight against formality, the follow of Christ, the return to Gospel. After the Council, the popes along with the bishops have re-attested this necessity, advising to a life style based on charity activity.

DT1714_Perfectae caritatis, în dialog cu pr

Mihai PATRAŞCU: Decretul privind reînnoirea vieţii călugăreşti Perfectae caritatis

The history of the Church has known a special spiritual flowering after the apparition of the consecrated life institutes. These ones have their own charisma and contribute to the spread of the Gospel by living the evangelic precepts in the world. The Council Fathers wanted to renew the monastic life in the spirit of closer listening towards the whispers of the Holy Ghost and towards the nowadays requirements of the society. This article points out the pastoral character and the fundamental norms of the consecrated life renewal.

DT1713_Mihai PATRAŞCU

Damian Patraşcu: Decreto per il rinnovamento della vita religiosa Perfectae Caritatis

Il presente studio tratta della storia, contenuti e applicazione del decreto conciliare Perfectae caritatis. Come si può ben osservare, anche la storia di questo documento è passato attraverso tante controversie e difficoltà di varie genere prima di arrivare alla sua redazione finale. Nonnostante la chiarezza nella presentazione del rinnovamento alla quale è chiamata la vita consacrata, la sua applicazione non è stata liscia, avendo bisogno di ulteriori pareri da parte dei Romani Pontefici e delle diverse Congregazioni della Curia Romana.

DT356_Damian PĂTRAŞCU