Dancă Wilhelm

 • Biserica şi Statul la Mons. Anton Durcovici
 • Rugăciunea şi căderea comunismului în România
 • Rezistenţa anticomunistă prin valori spirituale
 • Educaţia ca armonie între credinţă şi cultură, astăzi
 • Pentru promovarea valorilor etice şi spirituale în activităţile economice
 • Omul şi economia de piaţă astăzi
 • Formarea permanentă: Când şi pentru cine?
 • Benedict al XVI-lea şi iubirea. Eros, agape şi philia în enciclica Deus caritas est
 • Identitatea creştină şi valorile Europei de astăzi
 • Dumnezeu, Europa şi religiile. Identitatea creştină şi pluralismul religios
 • Moştenirea Conciliului al II-lea din Vatican
 • Constituţia dogmatică despre Biserică Lumen gentium
 • Decretul despre Bisericile Orientale catolice Orientalium ecclesiarum
 • Decretul despre ecumenism Unitatis redintegratio
 • Declaraţia despre relaţiile Bisericii cu religiile necreştine Nostra aetate
 • Ce facem cu adevărul în spaţiul public?
 • Morala comunicării adevărului. Dialogul dintre filozofie, teologie şi ştiinţă
 • Dialogul dintre artă şi credinţă
 • Evanghelizarea şi îndreptarea privirii spre Cristos
 • Omul recent şi noua evanghelizare
 • Ce lucru bun să fac, ca să am viaţa veşnică?
 • Pentru adevăr: Petru sau Pilat?
 • Conciliul al II-lea din Vatican, izvor de reînnoire
 • Cercetarea teologică şi sinodul diecezan de la Iaşi (2001-2004)
 • Predarea religiei în şcoală
 • Creştinismul este o religie?
 • Familia ca formă de rezistenţă la ideologii. Introducere în operele de tinereţe ale papei Ioan Paul al II-lea
 • „Familia creştină” în magisteriul papei Ioan Paul al II-lea. Antologie de texte magisteriale
 • Euharistia şi întruparea după sfântul Toma d’Aquino
 • Omul ca imagine a Sfintei Treimi după Sfântul Augustin
 • Dimensiunea cristologică a dialogului teologic
 • Dumnezeu fără Dumnezeu
 • Doctrina sau învăţătura socială a Bisericii?
 • Drepturile şi obligaţiile părinţilor în educaţia copiilor
 • Sfântul Duh şi religiile necreştine
 • Pentru dialog

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

12 − 5 =