Pajer Flavio

L’educazione religiosa tra identità confessionali, dialogo interreligioso e spiritualità secolari L’educazione cristiana e il nuovo umanesimo Educazione religiosa in un mondo pluralistico Studiul ştiinţelor religioase într-o Europă multiculturală

Petraru Gheorghe

Evanghelizare şi mărturie creştină prin cult Relaţiile Biserică-Stat. Istorie şi actualitate Euharistia: unitate şi mărturie creştină Sfânta Treime, temei al mărturisirii şi experienţei spirituale creştine Dialogul interreligios în perspectiva teologiei Bisericii Ortodoxe Cum să spui Dumnezeu astăzi Relaţia Hristos-Duhul Sfânt în misiunea Bisericii

Sava Viorel

Cântarea şi arta bisericească în tradiţia bizantină. Locul şi semnificaţiile lor în cadrul cultului divin Sfânta Treime, temei şi centru al cultului divin ortodox Sărbătorile împărăteşti ale Mântuitorului în Biserica Ortodoxă. Evaluare în perspectiva dialogului ortodox – romano-catolic Caracterul teocentric al cultului divin ortodox Cultul ortodox – spaţiul prezenţei şi lucrării Duhului Sfânt

Despinescu Anton

Saxa loquntur. Mărturii despre trecutul catolicilor din Moldova Activitatea pastorală a lui Nicolae-Iosif Camilli ca arhiepiscop-episcop de Iaşi (1904-1915) Momente critice

Popa Gheorghe

Arhitectura eclezială ortodoxă. Câteva semnificaţii simbolice şi puterea lor de edificare morală Euharistia Bisericii şi conştiinţa euharistică a creştinilor Înnoirea morală şi spirituală: o exigenţă actuală pe calea unităţii creştine Iisus Hristos şi împlinirea omului Cum să spui Dumnezeu astăzi Paternitatea lui Dumnezeu într-o lume emancipată