Emil DUMEA: Misiunea catolică din Moldova în secolul al XVIII-lea

Before the century period underlined in this article, the Catholic presence in Moldavia was concretized in the existence of the Milcov and Cumanian (1227-1241) bishopries, wanted by the Hungarian crown, and afterwards, in the ones of Siret (1371-1434), Baia (1418-1525) and Bacău (1607-1818), constituted in the context of the Polish crown’s Catholic interests. For the […]

Ştefan LUPU: Fiinţa Bisericii la teologul ortodox Dumitru Stăniloae

In his long life and theological career, Dumitru Stăniloae (1903-1993) has treated several theological problems, that unite themselves together in the wish of helping the contemporary human being to rediscover and to free himself of the passing temptations that could alienate him. The study stops upon a theme of ecclesial nature, trying to analyze from […]

Bruno FORTE: Euharistia şi Biserica, comuniune şi misiune

The article is structured around the idea that the Church is born from the Holy Trinity in the paschal mystery and in the Ressurection memorial celebration. Following this central idea, the author is developing the ontology of the Church, taking into account the Eucharist’s ontology, and he draws attention to some present temptations that threaten […]

Wilhelm DANCĂ: Cercetarea teologică şi sinodul diecezan de la Iaşi (2001-2004)

The editorial pleeds for the promovation of a tight bond between the theological research (in all its aspects) – the scientifical, existential, spiritual research etc. – and the work of Iassy’s Diecesan Synod (2001-2004). Accordingly, the pages of this last edition of the „Dialog teologic” contains more contributions with a tight theological character, bonded by […]

EDUARD BILD: Impactul medical al credinţelor şi practicilor religioase

Influenţele religioase din lumea modernă asupra persoanei umane sunt cunoscute destul de fragmentar. Persoana se gândeşte rareori sau chiar deloc asupra semnificaţiei vieţii sale şi asupra credinţei spirituale. În prezenţa unor boli grave omul se simte vulnerabil şi nu ştie ce-i rezervă viitorul, are nevoie de consolare, mângâiere şi speranţă, iar toate acestea îi pot […]

Corneliu C. SIMUŢ: Pluralismul religios în teologia lui Hans Küng

Principala caracteristică a teologiei pluraliste este încercarea de a provoca teologia creştină să redefinescă unicitatea lui Cristos în lumina învăţăturilor promovate de alte religii, considerînd pretenţia că Isus este unic ca mit. Küng promovează credinţa în Isus ca arhetip fundamental al relaţiilor dintre oameni, deschizînd dialogul cu celelalte religii şi insistă asupra unicităţii lui Cristos, […]

Robert LAZU: Un imperativ pentru şcoala catolică: Conciliul al II-lea din Vatican

Este prezentată criza prin care trece acum învăţământul românesc şi se încearcă o analiză a motivelor care au adus învăţământul în acest stadiu. Cel mai adesea este denunţată salarizarea inacceptabilă a profesorilor, care majoritatea fiind familişti, resimt cât se poate de apăsător sărăcia, dar şi degradarea demnităţii profesorului care şi-au pierdut aproape orice respectabilitate în […]

Benone LUCACI: Proiectarea lecţiei de religie

Educaţia religioasă în şcolile statului constituie pentru noi într-un anume sens o noutate, dar în acelaşi timp şi o sfidare. Persoanele care intră în şcoală cu această misiune, trebuie să se confrunte, şi apoi să se conformeze menatlităţii şi metodologiei şcolii, ţinînd cont mereu de mandatul primit din partea Bisericii. Trebuie proiectată în jurul a […]

Mariana PURŢUC: Metode de evaluare la ora de religie

Problema evaluării este o problemă foarte importantă şi actuală, care solicită soluţii imediate. Noul curriculum al religiei vizează atât cunoaşterea cât şi formarea unui sistem atitudinal şi comportamental. Evaluarea este ultima etapă a proiectării didactice şi reprezintă totalitatea acticităţilor prin care se colectează , organizează şi interpretează datele obţinute în urma aplicării unor instrumente de […]